Drugie spotkanie z cyklu „Istnienie i grzech” poświęcone było biblijnej historii Kaina. Refleksje na jej temat snuł profesor Dariusz Czaja – antropolog kultury, redaktor kwartalnika „Konteksty”, eseista i recenzent muzyczny, autor licznych książek, w tym wielokrotnie nagradzanych Lekcji ciemności oraz Gdzieś dalej, gdzie indziej. Oprócz zwyczajowego przedstawienia prelegenta, profesor Stanisław Rosiek przeczytał również zapodzianą przed ostatnim spotkaniem notatkę, na którą złożyły się fundamentalne pytania o sens grzechu w świecie bez Boga – pytania nawiązujące do opublikowanego paręnaście lat wcześniej tomu z cyklu „Punkt po Punkcie”.

   Wykład profesora Czai rozpoczął się zaś od przytoczenia in extenso historii Kaina z Biblii Gdańskiej oraz od przedstawienia różnych jej wykładni – teologicznej, antropologicznej czy misteryjnej. Wychodząc z przekonania, że opowieść o Kainie jest z pozoru prosta, lecz w gruncie rzeczy nic się w niej nie zgadza, autor Lekcji ciemności zaproponował jej wieloaspektową interpretację, opartą na czasem krytycznej, czasem aprobatywnej lekturze kilku tekstów. Te teksty to Ponura twarz Kaina Jacka Filka, Kain José Saramago, Stare przymierze Tadeusza Żychiewicza, a przede wszystkim Tajemnica Kaina Michała Klingera. Ta ostatnia rozprawa skłoniła Dariusza Czaję do odczytania biblijnej opowieści w kontekście tajemnicy zła, a samej postaci Kaina – jako archetypu grzechu, ale i zbawienia.

 

 

więcej...