Drugą z gwiazd zaproszonych przez Jacka Friedricha był doktor Dariusz Konstantynów, wykładowca historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Temat jego wystąpienia – „Między słowianofilstwem a okcydentalizmem” – odnosił się do sztuki rosyjskiej wobec kwestii narodowości. Jak na wzorowy wykład akademicki przystało, słuchacze na początku zostali zaznajomieni z zarysem historii Rosji, by następnie usłyszeć i zobaczyć rozwój sztuki i architektury rosyjskiej w ujęciu chronologicznym, od XVIII do początku XX stulecia. Doktor Konstantynów podkreślił między innymi napięcie między klasycyzmem a historyzmem, w tym wyłanianie się tak zwanego stylu neoruskiego. Napięcie to widoczne było zarówno w malarstwie, jak i rzemiośle artystycznym czy architekturze – to w tej ostatniej dziedzinie analizowana przez naszego Gościa „rodzimość” przejawiała się zresztą najwyraźniej. Najlepszymi przykładami służył tu Petersburg, gdzie następujące po sobie tendencje – nie tylko artystyczne, lecz także ideologiczne – widoczne są chyba najjaśniej. Uwagę publiczności, która szczelnie wypełniła salę w Dworku Sierakowskich, przykuło też mało znane „północne ukierunkowanie” rosyjskiego modernizmu, to znaczy próba określenia swojej tożsamości poprzez paralele ze sztuką skandynawską.

 

więcej...