Pierwszym gościem prof. Kizika był dobrze znany gdańskiemu środowisku intelektualnemu dr Peter Oliver Loew, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt i wykładowca tamtejszego Uniwersytetu Technicznego, autor takich prac, jak Gdańsk literacki, Gdańsk: między mitami, a przede wszystkim szeroko komentowanej rozprawy Gdańsk i jego przeszłość: kultura historyczna miasta od końca XVIII wieku do dzisiaj.


   Jako że znany ze swojej sumienności i dydaktycznej pasji prof. Kizik nie mógł przedwcześnie opuścić swoich studentów, debatę otworzył stały uczestnik kancelaryjnych spotkań, nieoceniony dr Jacek Friedrich, który zachęcił Petera Loewa do rozważań na temat świadomości historycznej współczesnych Niemców i Polaków oraz miejsca, jakie w tej świadomości zajmuje Gdańsk z jego przeszłością. Gdy rolę przewodniczącego przejął prof. Kizik, rozmowa przeniosła się na problem historycznego napięcia między Polakami i Niemcami oraz pracy, jaka zostałą wykonana w celu zmiany tego nastawienia. Historycy zastanawiali się także nad kluczowymi momentami w historii Gdańska oraz nad sposobami kształtowania świadomości historycznej. Całość zakończyła żywa dyskusja ze słuchaczami debaty – współczesnymi gdańszczanami (lecz także, by nie skłamać, gdynianami i sopocianami) – dyskusja zahaczająca nierzadko o osobiste wspomnienia i rodzinne zakorzenienie w mieście, które stało się naukową pasją naszego gościa.

 

więcej...