Czwarty wykład z cyklu architektonicznego wygłosił Grzegorz Piątek - krytyk architektury, badacz dziejów Warszawy, kurator, publicysta, z wykształcenia architekt, autor biografii Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego, współautor licznych publikacji poświęconych miastu i architekturze. Za pytaniem „Co mówią kamienie transformacji?” kryła się refleksja nad nieoczywistą – jak się okazało – cezurą roku 1989 i nad rolą architektury w okresie gwałtownych przemian politycznych. Nasz Gość przypomniał na przykład, że warszawskie wysokościowce były zaprojektowane już w latach siedemdziesiątych, a transformacja społecznej roli architekta również podlega innej periodyzacji niż ta najprostsza, polityczna. Grzegorz Piątek odniósł się też do architektonicznego postmodernizmu i jego głównych cech, takich jak narracyjność i metaforyczność. Podkreślił słabość polskiej architektury publicznej oraz jedną z najważniejszych tendencji ostatnich lat, a mianowicie niezaplanowaną suburbanizację. W wykładzie nie zabrakło również oceny konkretnych przykładów z najnowszej architektury, jak choćby budynek Sądu Najwyższego, biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego czy bazylika w Licheniu.

 

więcej...