Na początek cyklu „Wielkie pytania teologii”, 15 października 2014 r., stanęliśmy wobec pytań: „Po co zbawienie? Po co Kościół? Czy w ponowoczesnym świecie słowo «zbawienie» jeszcze cokolwiek znaczy? Ale czy możliwe byłoby chrześcijaństwo bez Zbawiciela?”.

   Zmierzył się z nimi ks. dr Grzegorz Strzelczyk z Katowic – sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej; autor książek, m.in. Traktat o Jezusie Chrystusie; Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii; Przyjaciel grzeszników. Boga portret własny, współautor cyklu telewizyjnego i książki Niebo dla średnio zaawansowanych (z Szymonem Hołownią); od wielu lat wolontariusz w ośrodku wychowawczo-opiekuńczym Caritas; znakomity fotograf i miłośnik górskich wędrówek, zwłaszcza o świcie.

   Wykładowca podkreślił, że mamy do czynienia z ewidentnym kryzysem idei/potrzeby zbawienia. Wskazywał intelektualne i duchowe źródła tego kryzysu. Zaskoczył słuchaczy tezą, że dziś teolog może działać w mniejszym stresie – dzięki Einsteinowi i fizyce kwantowej wiemy bowiem, jak wielu rzeczy nie wiemy i nie będziemy wiedzieć. Łatwiej więc mówić o otwarciu człowieka na Tajemnicę.

 

 

więcej...