Trzecią odsłoną cyklu „Między polityką a filozofią” był wykład pod enigmatycznym tytułem „Nimfa – oblubienica Nieczłeka. Lars von Trier i polityka”. Przygotował go i wygłosił doktor Grzegorz Jankowicz – krytyk, filolog, eseista, redaktor i tłumacz, członek Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ, wiceprezes Fundacji Korporacja „Ha!Art”, redaktor działu kultura „Tygodnika Powszechnego”, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, autor książek – rozmów z pisarzami: Po co jest sztuka? oraz Cmono.

   Konceptem, na którym nasz Gość oparł swój wykład, było powiązanie pięciogodzinnego filmu Larsa von Triera Nimfomanka z mało znanym opowiadaniem Bolesława Leśmiana Satyr i Nimfa, które zostało opublikowane dopiero w 2011 roku. W interpretacji Jankowicza film von Triera rozpoczyna się w momencie, w którym kończy się tekst Leśmiana. Zwornikiem tych dwóch dzieł jest postać Nimfy, której kulturowa biografia była kanwą dla opowieści Jankowicza o filozofii obrazu w kulturze Zachodu. Graniczny status Nimfy – między bóstwem a człowiekiem, między duchem a materią – czyni z niej dramatyczną figurę, wydaną na pastwę męskiego, szowinistycznego Rozumu, jaki zdominował nowożytną cywilizację. Alegoryczna lektura Nimfomanki pozwoliła ujrzeć w obrazie duńskiego reżysera jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat, jeden z najistotniejszych głosów na temat kryzysu zachodniego podmiotu.

 

GrzegorzJankowicz4

GrzegorzJankowicz5

GrzegorzJankowicz6

GrzegorzJankowicz7

 

GrzegorzJankowicz8

GrzegorzJankowicz9

GrzegorzJankowicz10

GrzegorzJankowicz11

 

 GrzegorzJankowicz12

GrzegorzJankowicz13 

GrzegorzJankowicz14 

 

 

GrzegorzJankowicz15 

GrzegorzJankowicz16