Drugiego października 2015 roku „Teka refleksji” po dłuższej przerwie znów na chwilę zagościła do sali konferencyjnej Chipolbroku, gdzie odbyło się spotkanie z wieloletnim przyjacielem Kancelarii, doktorem Jackiem Friedrichem – dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni, pracownikiem Instytutu Historii Sztuki UG, autorem licznych artykułów i książek, w tym pracy „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku”. Spotkanie poprowadził inny dobry znajomy i współpracownik „TeKi refleksji”, Tomasz Swoboda.

   Pretekstem do rozmowy była nowa publikacja Jacka Friedricha: „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”, wydana przez nieocenioną oficynę słowo/obraz terytoria. Ta piękna książka, której integralną część stanowią fotografie powojennego Gdańska, snuje opowieść o latach, w których decydował się kształt miasta – opowieść podjętą przez Autora podczas wykładu, okraszonego najważniejszymi ilustracjami z tamtego okresu. Doktor Friedrich przypomniał mity związane z odbudową Gdańska i jej liczne mankamenty, podkreślając jednak wiele pozytywnych aspektów, obejmujących przede wszystkim dziedzinę urbanistyki, jak również – rzecz nie do przecenienia – kulturotwórczą rolę odbudowy, tak w skali samego miasta, jak i całego kraju. Do najważniejszych wątków opowieści Jacka Friedricha należało bowiem wprowadzanie Gdańska do świadomości zbiorowej Polaków i oswajanie nowej rzeczywistości. Nie zabrakło również refleksji nad architekturą socrealistyczną, nad trudną sytuacją ekonomiczną mieszkańców miasta, ale i – jak zwykle u tego Autora – barwnych anegdot z życia epoki oraz namysłu nad dzisiejszym Gdańskiem.

 

JacekFriedrich4

JacekFriedrich/JacekFriedrich

JacekFriedrich/JacekFriedrich

JacekFriedrich/JacekFriedrich

 

JacekFriedrich/JacekFriedrich

JacekFriedrich/JacekFriedrich

JacekFriedrich/JacekFriedrich

JacekFriedrich/JacekFriedrich11

 

 JacekFriedrich/JacekFriedrich12

JacekFriedrich/JacekFriedrich13 

JacekFriedrich/JacekFriedrich14