Wykład, od którego rozpoczął się cykl przygotowany przez Jerzego Sosnowskiego, wygłosił Jan Skórzyński – historyk, profesor w Collegium Civitas, publicysta w „Przeglądzie Katolickim”, „Tygodniku Solidarność” i tygodniku „Spotkania”, wieloletni redaktor „Rzeczpospolitej”, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek o najnowszej historii Polski, m.in. Krótkiej historii Solidarności 1980-1989. Po wygłoszonym przez Jerzego Sosnowskiego słowie wstępnym, dotyczącym głównie pojęcia mitu, profesor Skórzyński pochylił się w swoim wystąpieniu nad mitem, który streścił frazą: „Cały naród był w opozycji”. Nasz Gość szczegółowo, z socjologicznego punktu widzenia, omówił formy sprzeciwu wobec komunizmu w Polsce, ich ewolucję oraz rozmaite postawy wobec systemu, podkreślając, że PRL nie była państwem totalitarnym. Profesor Skórzyński przypomniał, że głównymi źródłami oporu były: Kościół katolicki, robotnicy oraz inteligencja i to tam kiełkowały idee, które do pewnego stopnia doprowadziły do obalenia systemu. Zarazem jednak – jak wykazał Profesor – władze komunistyczne cieszyły się w czasach PRL stałym poparciem, Solidarność zaś, według badań socjologów (których wiarygodność podważali słuchacze w czasie dyskusji), budziła sporą nieufność.

 

więcej...