18 stycznia 2017 roku w Dworku Sierakowskich zagościł Jan Sowa – socjolog i kulturoznawca, wybitny badacz europejskiej nowoczesności, autor głośnych książek: Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą oraz Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości. Na spotkaniu poprowadzonym przez Tomasza Stróżyńskiego omówił temat „Populizm a sprawa polska”. Omówienie to wynikło – jak stwierdził – z konieczności zrozumienia czy też „oswojenia” populizmu jako nieodłącznego elementu demokracji parlamentarnych, kapitalizmu i świata mediów. Przywoławszy takie postacie, jak Stan Tymiński i Andrzej Lepper, ale także populistyczne epizody w historii krajów o długiej tradycji demokratycznej, Jan Sowa dokonał próby wyróżnienia „populemów” - elementarnych składników populizmu, do których zaliczył między innymi rozpowszechnianie teorii spiskowych, mobilizację przeciw elitom czy żądanie sprawiedliwości społecznej. Po podkreśleniu różnicy między populizmem a faszyzmem, zanalizował obecność „populemów” w programach polskich partii politycznych. Autor Fantomowego ciała króla wiele miejsca poświęcił też w swoim wystąpieniu kwestiom ekonomicznym, zwracając uwagę na rosnące nierówności i postępujący zanik klasy średniej – zjawiska, które również sprzyjają szerzeniu się populizmu.

 

JanSowa4

JanSowa5

JanSowa6

JanSowa7

 

JanSowa8

JanSowa9

JanSowa10

JanSowa11

 

JanSowa12

JanSowa13