Trzecie spotkanie z cyklu O Europie i jej kłopotach odbyło się w Dworku Sierakowskich 20 maja 2014 roku. Wykład wygłosił Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu, były minister przekształceń własnościowych, autor licznych artykułów i felietonów do gazet i czasopism. Pod nieobecność współgospodarza cyklu, Piotra Kłoczowskiego, odczytany został jego list, z którego dowiedzieliśmy się, że w czasach dziecinnych Janusz Lewandowski i Piotr Kłoczowski byli sąsiadami w Lublinie. Potwierdziwszy ten akt, nasz Gość wyjaśnił tytuł swojego wystąpienia – Unia Europejska: zimna współzależność czy ciepła wspólnota? – tytuł, jak zaznaczył, prowokacyjny i niebrzmiący zbyt eurooptymistycznie.

   W dalszej części wykładu Janusz Lewandowski zapewniał jednak o swojej wierze w Europę – jedyny kontynent, który wyciągnął wnioski ze swojej historii. Samego siebie określił jako „wyznawcę Europy”, choć nie bezkrytycznego; jako miłośnika europejskiego projektu, który polega na uczynieniu wojny w Europie czymś nieracjonalnym gospodarczo. Nasz Gość wspomniał też o trapiących zjednoczoną Europę kłopotach – przede wszystkim o wzroście populizmu, a także o problemie nadregulacji. W trakcie dyskusji Janusz Lewandowski odniósł się do takich kwestii, jak bezpieczeństwo energetyczne, sankcje wobec Rosji czy sytuacja polityczna w Polsce i Europie: słuchacze mieli tym samym okazję dowiedzieć się o rzeczach kluczowych dla Polski i Unii niejako u samego źródła, z pierwszej ręki. Odpowiadając zaś na pytanie – korespondencyjne – Piotra Kłoczowskiego o stosunek do liberalizmu, Janusz Lewandowski potwierdził swoją wiarę w prywatną własność i jej obywatelską funkcję.

 

więcej...