23 września 2011 roku gościem Kancelarii był Jarosław Kurski – dziennikarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Uczestnicy spotkania, z biografią Lecha Wałęsy w rękach, mieli okazję wysłuchać wykładu, który znacznie wykraczał poza tematykę tej najbardziej znanej spośród książek Jarosława Kurskiego. Odwołując się do poglądów i postaw życiowych takich postaci, jak Raymond Aron, Jan Nowak Jeziorański, Aleksander Hall czy Adam Michnik, nasz znamienity Gość naszkicował nie tylko swoją życiową drogę, lecz także szeroki kontekst dla współczesnych wydarzeń w Polsce. Jarosław Kurski skupił się na ostatnich dwóch dekadach, konfrontując je z ideałami „Solidarności” oraz z historią polskiej – i nie tylko polskiej − myśli polityczno-społecznej. Mocnym akordem spotkania był końcowy dwugłos Jarosława Kurskiego z Jackiem Merkelem – byłym członkiem władz „Solidarności” i szefem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach w 1990 roku.