22 października 2013 r. Teka refleksji zaoferowała swoim gościom spotkanie z pogranicza literatury i historii. "Transe. Traumy. Transgresje", jedna z najnowszych pozycji wydawniczych Krytyki Literackiej, stała się pretekstem do rozmowy z jej współautorką - uczennicą prof. Marii Janion, historyczką literatury, krytykiem literackim, dziennikarką, filolożką, a przede wszystkim niezwykłą kobietą - Kazimierą Szczuką. Słuchacze nie tylko poznali genezę ruchów feministycznych oraz historię walki kobiet o prawa polityczne, społeczne i gospodarcze, ale mieli również okazję podyskutować na temat modnej w ostatnich latach idei gender, czyli niejako społeczno - kulturowej tożsamości płciowej. Zawiedli się ci, którzy postrzegali feminizm jako walkę z mężczyznami i wszystkim co męskie. Kazimiera Szczuka opowiadając o takich postaciach jak Olimpia de Gouges pokazała, że feminizm to nie "walka z" lecz "walka o" równość praw, miejsce w społeczeństwie, jednakowe szanse. Ożywioną dyskusję z narratorką (na szczęście nie całkowicie) zdominowali mężczyźni, ciekawi jej zdania na temat idei i pojęcia gender, walki obu płci o równouprawnienie w sporcie, popularności metroseksualizmu wśród młodych mężczyzn, przyjmowania ról i zakładania masek w społeczeństwie w zależności od sytuacji, a nawet walki kobiet o możliwość decydowania o przerwaniu ciąży. Z uwagi na kontrowersyjny i wielopłaszczyznowy charakter ostatniego z tematów, jego analiza wymagałaby jednak osobnej dyskusji.

 

   Spotkanie z Kazimierą Szczuką z pewnością nie pozostawiło gości Dworku Sierakowskich obojętnymi na jej poglądy. Można je akceptować bądź nie, jednak obiektywnie przyznać należy, że była to lekcja historii, literatury, filozofii, ale również tolerancji, z której można wyprowadzić wniosek, iż płeć jest pojęciem relatywnym, w przeciwieństwie do pojęcia człowiek.

 

KazimieraSzczuka4

KazimieraSzczuka5

KazimieraSzczuka6

KazimieraSzczuka7

 

KazimieraSzczuka8

KazimieraSzczuka9

KazimieraSzczuka10

KazimieraSzczuka11

 

 KazimieraSzczuka12

KazimieraSzczuka13 

KazimieraSzczuka14 

 KazimieraSzczuka15