9 marca 2012 roku gościem Kancelarii był profesor Klaus Bachmann – historyk, politolog, publicysta, były niemiecki korespondent w Polsce, autor wielu książek o tematyce europejskiej, obecnie wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Profesor zaproponował refleksję na temat „Ciemne strony ochrony praw człowieka – kiedy karanie szkodzi demokracji”. W trakcie wykładu słuchacze mieli okazję przekonać się, że pewne obiegowe, zdawać by się mogło oczywiste prawdy dotyczące praw człowieka i prawa międzynarodowego w pewnych wypadkach miewają zgubny skutek. Społeczne poczucie słuszności i sprawiedliwości bywa szkodliwe i w okresach ustrojowej transformacji może prowadzić do wielu ofiar. Profesor Bachmann zarysował szkic tego, co nosi nazwę transitional justice, w której do lat 90. dominowała sprawiedliwość naprawcza, od tamtej pory zaś – sprawiedliwość retrybutywna, oparta na rozliczaniu przeszłości i karaniu sprawców. Klasyczny „dylemat zakładnika” unaocznił nam, że wola ukarania winnych może stać w sprzeczności z interesem społecznym, a tym samym – że dążenie do sprawiedliwości nie zawsze jest racjonalne.