Piątek 13 kwietnia 2012 roku nie był wcale dla Kancelarii dniem pechowym. Wręcz przeciwnie, nasi pracownicy i przyjaciele mieli niepowtarzalną okazję do wysłuchania zajmującego wykładu, który w dodatku pobudził uczestników do gorącej dyskusji. „Meandry stosunków polsko-litewskich w XX i XXI wieku” – tak brzmiał temat wykładu profesora Krzysztofa Buchowskiego z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor Buchowski, współzałożyciel Forum Dialogu Polsko-Litewskiego i autor nagrodzonej przez tygodnik „Polityka” książki Litwomani i polonizatorzy, zapoznał nas ze skomplikowanymi relacjami między Polską a Litwą w ostatnich stu latach, rozwiewając wiele mitów, jakie zdążyły narosnąć na tym niełatwym polu. Nasz Gość w sposób niezwykle syntetyczny i klarowny przedstawił kolejne etapy tych relacji, pokazując przede wszystkim złożoność czynników, jakie mają na nie wpływ, w tym ciężki los samych Litwinów, częściej podlegających różnych historycznym procesom niż mających realny wpływ na to, co dzieje się z ich ojczystą ziemią. Powykładowa dyskusja skupiła się, rzecz jasna, na najnowszych wydarzeniach, na niewątpliwym pogorszeniu stosunków między naszymi państwami, a także na koncepcjach wyjścia z tego impasu.