Drugi wykład z cyklu O Europie i jej kłopotach wygłosił światowej sławy historyk i filozof, dyrektor Muzeum Europy w Brukseli, profesor Krzysztof Pomian. Autor klasycznych już dziś prac, takich jak Europa i jej narody oraz Zbieracze i osobliwości, postanowił postawić Pytanie na dziś: Unia nazbyt czy dość zjednoczona? Za tym pytaniem kryją się – jak uzmysłowił słuchaczom nasz Gość – niezwykle złożone problemy, sięgające samych źródeł europejskiej kultury i niedające się rozwiązać ani nawet zrozumieć bez wiedzy o historii naszego kontynentu. Po znakomitym wprowadzeniu, w którym Piotr Kłoczowski przypomniał rolę i znaczenie Krzysztofa Pomiana dla europejskiej historii idei, Profesor w przejrzysty sposób zarysował jedno z podstawowych napięć dzisiejszej Unii Europejskiej, a mianowicie tytułowe „zjednoczenie”. Podobnie jak inne historyczne procesy tego typu, konsolidacja współpracy między europejskimi narodami, jakim jest unijny projekt, podlega rozmaitym siłom i tarciom, będącym niejako naturalnym środowiskiem dla podobnych, niezwykle gruntownych przemian. Podkreślając swoją wiarę w sens tego projektu, profesor Pomian wskazał jednak jego granice, poza którymi przestaje on mieć sens. Na tle map Europy, zwrócił uwagę na geopolityczne i kulturowe korzenie Europy, które, niestety, schodzą dziś na dalszy plan w obliczu dominacji ekonomicznego modelu wspólnotowości.

więcej...