W przedostatni dzień lutego 2015 roku gościem TeKi refleksji był wybitny pisarz i tłumacz, profesor na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Rutkowski. Specjalista od polskiego i europejskiego romantyzmu, wytrawny znawca współczesnej humanistyki, autor takich książek, jak Paryskie pasaże, Raptularz końca wieku czy requiem dla moich ulic, tym razem postanowił snuć opowieść na temat „Mądrość i szaleństwo. Od Heraklita do Jakuba Franka i dalej”.

   Profesor Rutkowski zaczął jednak od przedstawienia oryginalnego projektu, jakim jest współtworzony przezeń wydział Artes Liberales – dydaktyczno-naukowe przedsięwzięcie stojące niejako w kontrze do panujących dziś trendów, gdyż jego celem nie jest kształcenie „dla rynku pracy”, lecz „rynku pracy”, to znaczy ludzi dysponujących największym skarbem, jakim jest wyobraźnia.

   Dalszą część wykładu autor Wokulskiego w Paryżu oparł na wieloznacznym zdaniu Heraklita: Ethos anthropos daimon oraz na Uczcie Platona, którą uznał za początek poszukiwania mądrości, początek zarówno literatury, jak i filozofii. Wskazując na inną mądrościową tradycję, a mianowicie mistykę żydowską, Krzysztof Rutkowski starał się uzmysłowić słuchaczom złożoność, a zarazem jedność życia, którego nie sposób – tak jak to zwykliśmy czynić – podzielić na pracę i odpoczynek, pracę i rozrywkę. Nadawanie życiu sensu jest potężnym wyzwaniem, które zdaniem naszego Gościa najpełniej podjął Adam Mickiewicz. Pasjonujące odpowiedzi na pytania publiczności – o Mickiewicza, Towiańskiego, ale i Lalkę Prusa – przeniosły nas, jak stwierdził prowadzący spotkanie doktor Tomasz Stróżyński, w czasy najlepszej kaznodziejskiej tradycji, ale chyba też, można by dodać, w czasy romantycznych (wielkich) improwizacji.

 

4

5

6

7

 

8

21

10

11

 

 12

13 

14 

 15

 

 16  17  18

 19

 20