Goście aż po brzegi wypełnili salę w Dworku Sierakowskich 29 października 2014 r. W cyklu teologicznym tego dnia omawialiśmy zagadnienia etyczne. Po co moralność? Po co sumienie? Mamy żyć tak jak chcemy, czy tak jak powinniśmy? Jak być wolnym?

   Wykładowcą był etyk, ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Etyki KUL (czyli następca Karola Wojtyły, który też kierował tą Katedrą). Ks. Wierzbicki przez ostatnie lata był dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktorem naczelnym kwartalnika „Ethos”. Jest autorem książek naukowych i eseistycznych, m.in. The Ethics of Struggle for Liberation, Filozofia a totalitaryzm, Polska Jana Pawła II). Blisko współpracował z abp. Józefem Życińskim, m.in. jako jego wikariusz biskupi ds. kultury. Jest również poetą, autorem ośmiu tomików wierszy. Pisuje stałe felietony dla „Gazety Wyborczej Lublin”.

   Wykład tym razem – choć był częścią szeroko rozumianego cyklu teologicznego – miał charakter filozoficzny. Prof. Wierzbicki nie odwoływał się do argumentów religijnych. Zachęcał do wspólnego namysłu nad moralnością, która jest sprawą na wskroś ludzką (przecież poza człowiekiem nie ma moralności). Wskazywał na fundamentalny charakter doświadczenia dobra i zła moralnego. I choć nie zawsze doświadczamy ostrej powinności moralnej (najczęściej występują sytuacje rozmaitych napięć i konfliktów), to jednak bez kategorii dobra moralnego nie da się zachować człowieczeństwa.

 

 

więcej...