Schronieni przed letnim deszczem pod dachami gościnnej sali Chipolbroku, 24 sierpnia 2012 roku mieliśmy okazję wysłuchać, tym razem nie wykładu, lecz dyskusji księdza Andrzeja Draguły z redaktorem Zbigniewem Nosowskim. Dyskusja toczyła się wokół nowej publikacji księdza Draguły – wybitnego publicysty, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego – zatytułowanej wymownie Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, przygotował na tę okazję specjalną oprawę choreograficzną: rozmieściwszy krzesła po dwóch stronach stołu, wcielał się w rolę już to konserwatywnego krytyka, już to zwolennika idei lewicowych. Atakowany z obu stron Autor zdecydowanie odpierał zarzuty, określając swój cel jako naświetlanie problemów i pozwalanie na podjęcie decyzji. W oczach księdza profesora świat nie jest czarno-biały, w związku z czym racjonalnie myślący teolog musi być „za, a nawet przeciw” – ma dawać narzędzia do myślenia, a nie myśleć za ludzi. Snując rozważania na takie tematy, jak współczesne bluźnierstwo i sekularyzacja, ksiądz Draguła podkreślał, że we wszystkich tych sporach nie powinno chodzić o cywilizacyjne i kulturowe rozgrywki, lecz o – zbawienie ludzi.