28 czerwca odbyło się ostatnie w roku 2016/2017 spotkanie z cyklu „TeKa refleksji”. Naszym gościem był znany już sopockiej publiczności ksiądz profesor Michał Janocha, który jednak od czasu ostatniej wizyty w Dworku Sierakowskich zdążył zostać biskupem pomocniczym warszawskim. W ramach naszego cyklu wystąpił, oczywiście, jako historyk sztuki i teolog, a towarzyszyli mu znakomici rozmówcy, związani z warszawskim wydziałem Artes Liberales oraz wydawnictwem „Więź”: Irina Tatarova, Łukasz Hajduczenia, Witalij Michalczuk oraz Ewa Kiedio – autorka wywiadu-rzeki z księdzem biskupem, zatytułowanego „A piękno świeci w ciemności”. Całość spotkania poprowadził doskonale również znany uczestnikom naszych wykładów, redaktor Zbigniew Nosowski.

   Rozmowa toczyła się głównie wokół tematów związanych z kategorią piękna, zaś punktem odniesienia była tradycja ikony. Zbigniew Nosowski pytał naszych Gości między innymi o różnicę między pięknem ikony a ikoną piękna. Ewa Kiedio przypomniała zdanie Pawła Florenskiego o Świętej Trójcy Andrieja Rublowa jako dowodzie na istnienie Boga. Uczestnicy dyskusji debatowali również nad różnicą między estetyką wschodnią i zachodnią, a także nad odmiennością obu tradycji teologicznych, nie do końca jednak – podkreślmy – zgadzając się z sensownością tak sztywnego przeciwstawienia tych dwóch światów. Klamrę spotkania stanowiły zaś pieśni prawosławne w wykonaniu naszych Gości.

 

ksbpMichalJanocha4

ksbpMichalJanocha5

ksbpMichalJanocha6

ksbpMichalJanocha7

 

ksbpMichalJanocha8

ksbpMichalJanocha9

ksbpMichalJanocha10

ksbpMichalJanocha11

 

ksbpMichalJanocha12

ksbpMichalJanocha13