Pierwsze spotkanie z cyklu Obraz między kultem a lękiem rozpoczęła pomysłodawczyni całego cyklu, profesor Maria Poprzęcka, wprowadzając licznie zgromadzoną publiczność do problematyki ikonoklazmu, która – jak zaznaczyła – zaistniała na dobre we współczesnej historii sztuki dopiero w ostatnich dwóch dekadach, splatając się z politycznymi wydarzeniami, jakimi było niszczenie posągów Buddy czy też zamach na redakcję „Charlie Hebdo”.

   Ksiądz profesor Michał Janocha skupił się zaś na ikonoklazmie bizantyńskim oraz jego konsekwencjach dla kultury europejskiej. Warszawski historyk sztuki, wykładowca na Wydziale Artes Liberales i specjalista od kultury bizantyńskiej oraz teologii ikony z pasją opowiedział słuchaczom o czasach dominacji sztuki sakralnej w przestrzeni publicznej. Wychodząc od zawartego w Biblii zakazu wizerunków, przedstawił najważniejsze epizody z dziejów średniowiecznego ikonoklazmu oraz teologiczne argumenty przemawiające za prawem do reprezentacji, w tym koncepcję Jana z Damaszku. W wykładzie księdza profesora – i jego bogatych ilustracjach – znalazło się też miejsce dla dalszych etapów myśli ikonoklastycznej, takich jak protestantyzm, rewolucja francuska czy bolszewizm.

 

 

więcej...