„Szynka jak za Gierka, czyli skąd się wzięła nostalgia za PRL po upadku komunizmu” – tak efektownie zatytułował swój wykład drugi z gości Jerzego Sosnowskiego, profesor Maciej Tymiński - historyk i ekonomista, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i kierownik Ośrodka Badań Ekonomicznych przy Instytucie Studiów Społecznych UW, autor monografii poświęconych znaczeniu struktur PZPR w zarządzaniu przemysłem.

   Opierając się na danych socjologicznych i ekonomicznych, profesor Tymiński przedstawił zarys gospodarki PRL oraz złożony kontekst dla pozytywnych i negatywnych cech epoki Gierka. Skupił się przede wszystkim na kwestiach związanych ze standardem życia, porównując ten okres z czasami Gomułki oraz latami osiemdziesiątymi, a także czasami po transformacji. Z przedstawionych danych jasno wynikało, że w epoce Gierka Polacy zaczęli jeść więcej mięsa, używać więcej środków do mycia i prania, znacząco wzrosła liczba budowanych mieszkań, samochodów, a także poszerzył się dostęp do telefonu i telewizji. Obiektywne wskaźniki dowodziłyby zatem, że był to najlepszy okres, jeśli chodzi o jakość życia, ale – jak podkreślił nasz Gość – sukces ten był w dużej mierze uzależniony od czynników zewnętrznych, a nade wszystko krótkotrwały i opłacony głębokim załamaniem gospodarczym w latach późniejszych.

 

więcej...