23 lutego 2012 roku pracownicy Kancelarii oraz goście Tomasza Kopoczyńskiego przenieśli w czasie – przede wszystkim w XIX w. i przestrzeni - na obecne nadbałtyckie tereny Litwy. Przenieśli się do Połągi – pięknego architekturą i wizją jego autorów kurortu. Podróż poprowadziła doktor habilitowana Małgorzata Omilanowska, historyk sztuki, stypendystka kilkunastu polskich i zagranicznych instytucji naukowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorka m.in. książki Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów. Fascynująca opowieść naszego gościa prezentowała powstanie, rozwój i schyłek dzieła polskiej rodziny Tyszkiewiczów – kurortu Połąga – pięknie położonego na brzegiem Bałtyku miejsca, gdzie poza walorami czysto wypoczynkowymi prowadzono szeroko zakrojoną terapię z wykorzystaniem wody morskiej. Małgorzata Omilanowska przedstawiła swoją historię poznania Połągi, opisała niezwykłe wręcz metody leczenia wodą morską a przede wszystkim skupiła się na architekturze tego obecnie ponad dwudziestotysięcznego miasta. Zupełnym zaskoczeniem dla słuchaczy wykładu była informacja, że koncepcję architektoniczną miasta tworzyli najwybitniejszy ówczesny specjalista z zakresu architektury krajobrazu – Francuz Eduard Andre oraz sławny niemiecki architekt – Franz Schwechten. Ciekawe rozważania naukowe Pani Profesor uzupełniła historią współistnienia narodów, problematyką rozwoju kultury polskiej na Litwie a także opisem obyczajów polskiego ziemiaństwa w XIX w.