Tytuł czwartego spotkania w cyklu przygotowanym przez Grzegorza Jankowicza stał w zdecydowanej kontrze wobec tematu całości. „Nadzieja nie może być radykalna” – taką tezę postawiła Małgorzata Szejnert: dziennikarka, reporterka, pisarka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, działaczka opozycyjna w czasach PRL, współtwórczyni „Gazety Wyborczej”, laureatka rozlicznych nagród, w tym Nagrody PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1991), Nagrody Literackiej Gdynia (2011) i Nagrody miesięcznika „Odra” (2016). Prawdziwość owej tezy sprawdziła w rozmowie z gospodarzem całego cyklu.

   Autorka Wyspy klucza odniosła kwestię nadziei między innymi do kwestii zaufania, a konkretnie – do nikłego zaufania w polskim społeczeństwie, wyjaśniając je trudną historią naszego kraju. Mówiąc o swoim warsztacie pisarskim i nierozerwalnie z tym związanych osobistych upodobaniach, wspomniała o szczególnym zainteresowaniu wyspami, rozumianymi jako odizolowane przestrzenie, tworzące swoiste laboratoria społeczne. Małgorzata Szejnert odniosła się także do problemu prawdy i realizmu w reportażu, sytuując go zarówno na płaszczyźnie psychologicznej, jak i etycznej. Pytana przez Grzegorza Jankowicza o poszczególne reportaże, pisarka analizowała zawarty w nich ładunek nadziei – niekiedy ledwie się tlącej, czasem zaś stanowiącej, podobnie jak w naszym życiu, fundamentalny element, od którego zależą wszystkie pozostałe.

 

więcej...