Pierwsze z dwóch kwietniowych spotkań 2014 roku miało nieco odmienny niż zwykle charakter. Tym razem goście Kancelarii wysłuchali nie wykładu, lecz „pogawędki”, jak stanowił tytuł spotkania: „Powtórzenie i różnica. Pogawędka o tłumaczeniu literatury”. Gawędzili zaś autorzy znani już uczestnikom kancelaryjnych spotkań: Marek Bieńczyk − powieściopisarz, eseista, tłumacz, historyk literatury, enolog; laureat Nagrody Nike za Książkę twarzy (2012); tłumacz m. in. Milana Kundery, Emila Ciorana i Rolanda Barthes’a, oraz Tomasz Swoboda – wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i Szczecińskiego, literaturoznawca, tłumacz m. in. tekstów Georges’a Bataille’a, Rogera Caillois i Le Corbusiera. Pretekstem do spotkania była publikacja książki Tomasza Swobody Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu (Wydawnictwo W Podwórku).

   Po wymianie zwyczajowych uprzejmości rozmówcy starali się przejść do rozważań na temat różnych aspektów tłumaczenia literatury, o których Powtórzenie i różnica traktuje – jak podkreślił Marek Bieńczyk – niekiedy w sposób dość bezlitosny wobec uznanych tłumaczy. Wspomniane rozważania szybko jednak zostały wyparte przez żywioł pogawędki, zasadzający się wszak na humorystycznych nierzadko anegdotach. Dlatego też opowieści o Cioranie, Ponge’u, Blanchocie i innych tuzach francuskiej literatury przeplatały się z okolicznościowymi historiami snutymi wokół sztuki przekładu. Nie przeszkodziło to jednak rozmówcom – a później także dyskutującej z nimi publiczności – zastanowić się nad kondycją (w egzystencjalnym sensie tego słowa) tłumacza, nad problemem translatorskiej wierności, jak również nad poczuciem tożsamości bądź obcości, jakie pisarz (w tym wypadku Marek Bieńczyk) może mieć względem przekładu swoich tekstów.

TSwobodaMBienczyk4

TSwobodaMBienczyk5

TSwobodaMBienczyk6

TSwobodaMBienczyk7

 

TSwobodaMBienczyk8

TSwobodaMBienczyk9

TSwobodaMBienczyk10

TSwobodaMBienczyk11

 

 TSwobodaMBienczyk12

TSwobodaMBienczyk13 

TSwobodaMBienczyk14 

 TSwobodaMBienczyk15