Ciepły czerwcowy wieczór stworzył wprost doskonałe okoliczności do wysłuchania wykładu o literackich wędrówkach po Grecji i Włoszech. Gościem „Teki refleksji” był bowiem Marek Zagańczyk – pisarz, eseista, wydawca, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”, kurator archiwum i spuścizny Pawła Hertza. Autor Drogi do Sieny opowiedział o pisarzach podróżnikach, prezentując wybrane pozycje z bogatego katalogu serii „Podróże”, którą wydaje Fundacja „Zeszytów Literackich”, a której redaktorem jest właśnie Marek Zagańczyk. Wykład musiał, oczywiście, rozpocząć się od klasycznej pozycji, jaką są Obrazy Włoch Pawła Muratowa – dzieła, z którym podróżowali już Szymanowski i Mickiewicz, doskonale później spolszczonego przez Pawła Hertza. Nasz Gość przywołał również podróżnicze zapiski Zbigniewa Herberta, Mani Patricka Leigh Fermora, Historie florenckie Ewy Bieńkowskiej i Pamięć Włoch Wojciecha Karpińskiego. Snując swoją opowieść o tych autorach i ich książkach, a przede wszystkim – o odwiedzanych przez nich miejscach, Marek Zagańczyk uzmysłowił słuchaczom, na czym polega różnica między podróżniczymi reportażami a pisaniem w podróży: to ostatnie jest eseistycznym i erudycyjnym mierzeniem się z naturą i kulturą, najczęściej samotnym, lecz zarazem dokonywanym w towarzystwie wszystkich, którzy już o danym miejscu pisali.

 

MarekZaganczyk4

MarekZaganczyk5

MarekZaganczyk6

MarekZaganczyk7

 

MarekZaganczyk8

MarekZaganczyk9

MarekZaganczyk10

MarekZaganczyk11

 

MarekZaganczyk12

MarekZaganczyk13

MarekZaganczyk14