W poniedziałek, 27 czerwca 2016 roku, odbyło się ostatnie spotkanie w cyklu przygotowanym przez Krzysztofa Rutkowskiego. Bohaterem tego wykładu był Zygmunt Krasiński, o którym opowiedziała profesor Maria Prussak z Instytutu Badań Literackich PAN – wybitna znawczyni teatru, twórczości polskich romantyków, a także specjalistka od nowoczesnej edycji tekstów literackich. Zanim Pani Profesor przedstawiła wizję katastrofy cywilizacji według Krasińskiego, wysłuchaliśmy opowieści Krzysztofa Rutkowskiego o uwikłaniach rodzinnych autora Irydiona, które nie pozostały bez wpływu na kształt jego dzieł. Profesor Prussak zaś skupiła się na Nie-Boskiej komedii – arcydziele tego, jak go nazwała, „poety paradoksów”. Wspomniała choćby o istotnych zmianach między poszczególnymi edycjami tekstu, który określiła mianem „dramatu języka” i „dramatu widzenia”. Wskazała też na znaczenie chrześcijaństwa i tradycji w tym arcydramacie, któremu Adam Mickiewicz poświęcił tak wiele miejsca w swoich prelekcjach paryskich. Usłyszeliśmy też od najważniejszych, zdanie Pani Profesor, inscenizacjach Nie-Boskiej i o jej rozmaitych interpretacjach, uzmysławiających wielkie bogactwo tego tekstu.

 

 

więcej...