Pierwszy wykład w cyklu „Znaczenie architektury / znaczenie w architekturze” przedstawiła Marta Leśniakowska − historyczka sztuki, profesor w Instytucie Sztuki PAN i Instytucie Historii Sztuki UPJP2 w Krakowie, ceniona fotografka i autorka wielu artykułów i książek, m.in.: Polski dwór: wzorce architektoniczne, mit, symbol, Co to jest architektura? oraz serii Architektura w Warszawie. Profesor Leśniakowska zastanowiła się w swoim wystąpieniu nad tematem „Czego chce architektura?”, proponując słuchaczom doskonałe wprowadzenie do problematyki całego cyklu. Na wstępie przedstawiła różnorodne próby systematyzowania i definiowania architektury, w tym koncepcje psychologiczne i biologiczne. Obszernie prezentowane i bogato przez Panią Profesor komentowane ilustracje ukazały też architekturę jako czystą geometrię, zabawę, sztukę społeczną, formę symboliczną, a także narzędzie polityczne. Główna część wykładu dotyczyła jednak oddziaływania architektury na zmysły – w pierwszym rzędzie na wzrok, ale także słuch i dotyk. Stąd wizja architektury – którą Marta Leśniakowska starannie odróżnia od budownictwa – jako doświadczenia multisensorycznego, niezwykle istotnego dla szczęścia pojedynczego człowieka i całych społeczeństw.

 

więcej...