Rok 2015 zakończyliśmy w "Tece refleksji" mocnym akcentem. Spotkanie 15 grudnia nosiło tytuł "Od Jezusa do Dreyfusa", a gościem był profesor Michał Paweł Markowski - autor, wydawca i tłumacz kilkudziesięciu książek filozoficznych i literackich, dziekan Wydziału Slawistyki na University of Illinois w Chicago, profesor wizytujący na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada.

   Rozmowa prowadzona przez Tomasza Swobodę krążyła wokół tematów poruszonych w najnowszej książce Michała Pawła Markowskiego, zatytułowanej "Kiwka". Mowa była więc między innymi o piłce nożnej jako figurze nowoczesnego życia, do czego asumptem był esej o legendzie Garrinchy - podobnie jak inne teksty Profesora, mówiący o sprawach fundamentalnych w oparciu o pojedyncze portrety ludzkiej egzystencji. Pytany o zasadę swojej twórczości, o jej relację do nauki i sztuki, Michał Paweł Markowski podkreślał w trakcie spotkania, że tym, co interesuje go najbardziej, jest stykanie się różnych języków, a zatem - ludzi, którzy porównują nawzajem swoje wizje świata. Uprzywilejowaną przestrzenią takiej aktywności jest literatura: szczególnie taka, która nas zmienia, która pozwala nam myśleć inaczej niż to robiliśmy do tej pory. Tym, co najbardziej ludzkie - przekonywał Profesor - jest komunikacja i interpretacja. Na przykład interpretacja obcego, innego, który stoi na naszym progu: sytuacja, dla której - jak mówił nasz Gość na spotkaniu oraz w tekście "Gościnne fikcje" - nie ma gotowych rozwiązań, gdyż praca interpretacji musi być za każdym razem, w odniesieniu do każdego człowieka, podejmowana na nowo.

 

MichalPawelMarkowski4

MichalPawelMarkowski5

MichalPawelMarkowski6

MichalPawelMarkowski7

 

MichalPawelMarkowski8

MichalPawelMarkowski9

MichalPawelMarkowski10

MichalPawelMarkowski11

 

MichalPawelMarkowski12

MichalPawelMarkowski13

MichalPawelMarkowski14

MichalPawelMarkowski15

 

MichalPawelMarkowski16

MichalPawelMarkowski17

MichalPawelMarkowski18

MichalPawelMarkowski19

MichalPawelMarkowski20