Kancelaria Tomasza Kopoczyńskiego znalazła się wśród tegorocznych laureatów Nagród Artystycznych Prezydenta Gdyni, czyli Galionów. Przyznawane od 23 lat wyróżnienie uhonorowuje artystów oraz osoby i instytucje działające w sferze kultury i sztuki. Nasza Kancelaria została doceniona w dziedzinie mecenatu kultury. Pozostałe statuetki, zaprojektowane przez Macieja Habrata, otrzymały z rąk prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka takie znakomitości, jak Wojciech Marczewski, Paweł Huelle, Marcin Borchardt, Małgorzata Polakowska i Grzegorz Mołda. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 19 kwietnia w Gdyńskim Centrum Filmowym, a uświetnił ją występ tria jazzowego Marcina Stefaniaka oraz bankiet w restauracji Vertigo.