Nowy sezon „TeKi refleksji” zainaugurowało wrześniowe spotkanie z Pawłem Kłoczowskim – filozofem polityki i religii, profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownikiem tamtejszej Katedry Filozofii Społecznej, autorem takich prac, jak „Bitwa książek” i „Prawidłowa kolejność rzeczy”. Spotkanie poprowadził redaktor naczelny „Przeglądu Politycznego”, Wojciech Duda, który na wstępie przypomniał jeden z najważniejszych tekstów filozofa, opublikowany w czasie stanu wojennego esej „Polityka jako maskarada”, jak również bliskie relacje ze środowiskiem neokonserwatystów związanych University of Chicago, Pierre’em Manentem i Markiem Lillą.

   Tematem wykładu Profesora było dzieło Leszka Kołakowskiego, a okazją – numer „Przeglądu Politycznego” zatytułowany „Samotność Kołakowskiego”. Paweł Kłoczowski odniósł się do tego sformułowania, stawiając tezę, że istotnie mamy dziś do czynienia ze spadkiem zainteresowania myślą Kołakowskiego, ten jednak przetrwa − przede wszystkim jako filozof religii. Przedstawiając ewolucję poglądów Kołakowskiego – szczególnie w odniesieniu do idei komunistycznych i marksistowskich – nasz Gość snuł jednocześnie fascynującą opowieść o życiu filozofa i jego osobowości. Wspomniał o jego młodzieńczej wierze w komunizm i późniejszym przejściu na pozycje „heretyka” i „renegata”, jak określano wówczas (za Izaakiem Deutscherem) podobne postawy. Paweł Kłoczowski podkreślił też sprzeciw Kołakowskiego wobec redukcjonistycznych teorii religii (Marksa, Freuda) orz jego skomplikowany, niejednoznaczny stosunek osobisty do samej religii. W trakcie dyskusji profesor Kłoczowski odniósł się jeszcze do takich kwestii, jak mit w polityce, miejsce marksizmu dzisiaj, jak również polemika Kołakowskiego z Heleną Eilstein.

 

PawelKloczowski4

PawelKloczowski5

PawelKloczowski6

PawelKloczowski7

 

PawelKloczowski8

PawelKloczowski9

PawelKloczowski10

PawelKloczowski11

 

PawelKloczowski12

PawelKloczowski13

PawelKloczowski14