Gośćmi Kancelarii często bywają historycy – historycy idei, historycy literatury, historycy tout court. 25 stycznia 2013 roku wykład wygłosił drugi już, po dr. hab. Krzysztofie Kornackim, historyk kina w naszych murach – dr Paweł Sitkiewicz, historyk animacji i filmu, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UG. Pomimo młodego wieku dr Sitkiewicz jest już autorem trzech znakomicie przyjętych, a przede wszystkim ważnych dla polskiej myśli humanistycznej książek:  Małe wielkie kino: film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Polska szkoła animacji oraz Miki i myszy: Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce.

W swojej prezentacji nasz Gość, najwybitniejszy znawca filmu animowanego w Polsce, pokazał swoje drugie oblicze: historyka dawnego kina. Wykład pod tytułem „Umówiłem się z nią na dziewiątą… ” Jak wyglądała wizyta w starym kinie pozwolił nam przenieść się do przedwojennych sal kinowych, niezwykle – jak się okazało – zróżnicowanych nie tylko pod względem repertuaru, ale także komfortu, temperatury, a nawet zapachu. Badając starą prasę, niekoniecznie filmową, dr Sitkiewicz zdołał ułożyć z drobnych informacji pasjonującą i spójną opowieść o dawnych kinomanach, przemyśle filmowym, a także szerzej – o kulturze i społeczeństwie dużo namiętniej niż dzisiejsze chadzającym na wieczorne seanse w gęsto rozsianych salach. W wyjątkowo żywej dyskusji z publicznością autor Polskiej szkoły animacji ujawniał kolejne tajemnice z dziejów kina, a także diagnozował stan współczesnej twórczości filmowej.