Kolejny sezon z TeKą refleksji rozpoczął się niezwykle mocnym akcentem, jakim było spotkanie z wicedyrektorem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, kuratorem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, redaktorem Biblioteki Mnemosyne w wydawnictwie słowo/obraz terytoria, w latach 2001–2005 doradcą Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego: aż trudno to sobie wyobrazić, lecz wszystkie te funkcje pełnił bądź pełni jeden człowiek – Piotr Kłoczowski.

 

   Asumptem do wysłuchania wykładu naszego Gościa była kolejna publikacja, którem duchem sprawczym był właśnie Piotr Kłoczowski, a mianowicie Ścieżki Bohdana Paczowskiego (pani redaktor Majewska przywiozła ciepłe egzemplarze prosto z drukarni, jeszcze zanim trafiły do księgarni). Na kanwie tego właśnie dzieła oraz swojej znajomości z autorem Piotr Kłoczowski snuł rozważania na temat literatury i kultury polskiej, ujawniając jej nieznane szerzej epizody i wskazując kluczowe dla jej rozwoju miejsca. Jednym z takich miejsc i zarazem zadziwiających biograficznych splotów było chociażby niewielkie Chiarivari na włoskiej riwierze, gdzie – u Paczowskich właśnie – spotykali się Gombrowicz z Mrożkiem i Jeleńskim. Unikatowe zdjęcia z tamtego okresu były podczas wykładu naszego Gościa drogowskazami na krętych ścieżkach południowej Europy, które zaprowadziły, oczywiście, do Rzymu. Opowieścią o tym właśnie mieście i jego skarbach Piotr Kłoczowski zakończył swoją gawędę, zachęcając słuchaczy do refleksyjnego i wysmakowanego spoglądania na współczesny świat.

 

Kloczowski5wbw

Kloczowski6wbw

Kloczowski7wbw

Kloczowski8wbw

 

Kloczowski9wbw

Kloczowski10wbw

Kloczowski11wbw

Kloczowski12wbw