21 października 2011 roku wykład w Kancelarii wygłosił Piotr Laskowski – absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca i pierwszy dyrektor Wielokulturowego Liceum Humanistycznego w Warszawie oraz autor Szkiców z dziejów anarchizmu. Te rozległe horyzonty zainteresowań naszego Gościa znalazły wyraz w tematyce wykładu: „Wspólnota, syndykat, zrzeszenie - alternatywne formy społecznej samoorganizacji”. Wychodząc od tradycji dziewiętnastowiecznego anarchizmu, Piotr Laskowski opowiedział o różnorodnych sposobach konstytuowania się mniejszych i większych grup ludzi – sposobach opozycyjnych wobec neoliberalnego modelu demokracji, który niekoniecznie, w ujęciu filozofa, musi być w dzisiejszych czasach bezkonkurencyjny. Myśl Giorgio Agambena oraz książka Michaela Hardta i Antonio Negriego Multitudes były kontekstem, w który Piotr Laskowski wpisał najnowsze wydarzenia w Egipcie, Tunezji i Hiszpanii. W ożywczym, błyskotliwie wygłoszonym wykładzie autor świeżo wydanej książki o Georges’u Sorelu nie krył swoich obaw, ale i nadziei związanych z oddolnymi inicjatywami społecznymi, stanowiącymi według niego szansę na przełamanie monopolu słabnących państw i rosnących w siłę korporacji.