16 października 2019 roku niedużą przestrzeń koło fortepianu w Dworu Sierakowskich zajęło troje znakomitych gości: Magdalena Chabiera – edytorka i literaturoznawczyni z UKSW, specjalistka od twórczości Jerzego Stempowskiego, Piotr Mitzner – historyk literatury i teatru, poeta i wydawca, profesor UKSW, gdzie kieruje Katedrą Modernizmu Europejskiego, oraz doskonale znany bywalcom „TeKi refleksji” Basil Kerski – politolog i eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Pretekstem do rozmowy była przygotowana przez Magdalenę Chabierę publikacja dwóch tomów pism Stempowskiego pod zbiorczym tytułem Niemcy, o której to inicjatywie opowiedziała na początku dyrektorka wydawnictwa UKSW, Elżbieta Sobczak.

 

   Prowadzący spotkanie Basil Kerski przywołał na wstępie słowa Timothy’ego Snydera: „Historia się wprawdzie nie powtarza, ale udziela lekcji”. Jego zdaniem bowiem eseje Jerzego Stempowskiego warto czytać jako lekcję dla nas dzisiaj – tu w Polsce i w całej Europie. Idąc za tą myślą, Magdalena Chabiera i Piotr Mitzner wyjaśnili, na czym polega znaczenie książki o Niemcach i o Niemczech dla współczesnego czytelnika. Opowiedzieli także o życiu Jerzego Stempowskiego, w tym o mniej znanych epizodach, jak studia, udział w budowie Drugiej Rzeczypospolitej czy relacje z ojcem, Stanisławem. Centralne miejsce w rozmowie zajęły jednak związki polskiego eseisty z paryską „Kulturą” Jerzego Giedroycia i stosunek do jego idei „ULB+R”. Profesor Mitzner przybliżył również słuchaczom postać Dymitra Fiłosofowa i rolę, jaką w życiu intelektualnym okresu międzywojennego odegrało środowisko Domku w Kołomnie. Pan Profesor podkreślił też „szekspirowskie spojrzenie na historię” Stempowskiego i niepowtarzalność jego stylu uprawiania refleksji nad polityką i zjawiskami społecznymi.

 

PiotrMitzner4

PiotrMitzner5

PiotrMitzner6

PiotrMitzner7

 

PiotrMitzner8

PiotrMitzner9

PiotrMitzner10

PiotrMitzner11

 

PiotrMitzner12

PiotrMitzner13

PiotrMitzner14