Gościem trzeciego spotkania z cyklu poświęconego ekrfazie była Roma Sendyka, doktor habilitowany w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ, była stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (2011), wykładowca na University of Chicago (2011), autorka książek: Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), Od kultury ja do kultury siebie (2015).

   Ekfaza w esejach (o obrazach czyli, o sobie) to temat spotkania, które rozpoczęło się od wprowadzenia nas w rozumienie pojęcia ekfrazy na przestrzeni wieków. Dowiedzieliśmy się o dwóch sposobach jej postrzegania: jako rywalizacji obrazu ze słowem oraz jako tzw. „siostrzeństwa sztuk”, pokojowego i płynnego, wzajemnie inspirującego się współistnienia obrazu ze słowem. Następnie wysłuchaliśmy eseistycznych ekfraz dotyczących wybranych przez naszego gościa obrazów. Największe poruszenie wzbudził esej Marka Bieńczyka o obrazie Rooms by the Sea Edwarda Hoppera. Zakończenie spotkania stanowiło zaprezentowanie zupełnie innego, przewrotnego podejścia do ekfrazy zawartego w tekście Obrazy i portrety Virginii Wolf - opisu obrazu z perspektywy analizowanego dzieła sztuki.

 

więcej...