10 listopada 2015 roku w ramach cyklu „TeKa refleksji” odbyło się spotkanie ze Stanisławem Cioskiem – byłym ambasadorem w ZSRR i Rosji, posłem na Sejm PRL, działaczem PZPR, doradcą Aleksandra Kwaśniewskiego i autorem książki „Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne”. Jako znawca problematyki wschodniej nasz Gość większą część swojego wystąpienia poświęcił Rosji, podkreślając, że krajowi temu należy obecnie pomóc oraz że przyczyną wszelkich nieszczęść na naszym kontynencie był brak pomysłu na Rosję. Pan Ambasador podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem z życia w tamtym kraju i przede wszystkim znajomością samych Rosjan. Snując prawdziwą gawędę o Rosji, okrasił swoją opowieść licznymi anegdotami, w barwny sposób wyjaśniając na przykład, jak powstawały wielkie rosyjskie fortuny. Stanisław Ciosek nie stronił też od problemów najwspółcześniejszych, takich jak kwestia ukraińska, ukazując jej złożoność i zachęcając do zrozumienia postawy także rosyjskich polityków i obywateli oraz powodujących nimi motywów. Z wszystkich tych wątków, a także z długiej dyskusji po wykładzie, wyłonił się bogaty portret Rosji jako kraju, a nade wszystko Rosjan jako ludzi, którzy – jak zaznaczył nasz Gość – w swojej historii wycierpieli tak wiele, że ich dzisiejsze myśli i działania są bez tego historycznego kontekstu niemożliwe do zrozumienia.

 

StanislawCiosek4

StanislawCiosek5

StanislawCiosek6

StanislawCiosek7

 

StanislawCiosek8

StanislawCiosek9

StanislawCiosek10

StanislawCiosek11

 

 StanislawCiosek12