Pierwszą odsłoną cyklu „Sztuka i narody” było spotkanie z profesorem Tadeuszem Żuchowskim, dyrektorem Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Żuchowski, wybitny teoretyk i historyk sztuki, podzielił się z nami wiedzą na temat relacji między sztuką niemiecką i polską w XIX i XX wieku. Relacje te składały się według Profesora głównie ze sporów – naukowych, ale i personalnych. Do najważniejszych nasz Gość zaliczył spory o pamięć historyczną, do których zaliczyć można choćby artystyczne ujęcia bitwy pod Grunwaldem czy zamku w Malborku. Szczególną uwagę zwrócił profesor Żuchowski na tworzenie mitów przez obie strony sporu – co znalazło odzwierciedlenie w tytule wykładu: „Mity wasze – mity nasze”. Wykład Profesora pozwolił dostrzec też pewne historyczne prawidłowości, takie jak zapożyczenia z malarstwa niemieckiego w malarstwie polskim czy też fakt, że strona polska – czy to na płaszczyźnie artystycznej czy historiograficznej – przeważnie dawała odpowiedź na koncepcje niemieckie i rzadko potrafiła stworzyć własną, niezależną wizję. Po wykładzie, bogato ilustrowanym unikatową ikonografią, tradycyjnie odbyła się dyskusja, która w dużej części zboczyła w stronę współczesnych relacji polsko-niemieckich.

 

więcej...