Małgorzata Omilanowska

Małgorzata Omilanowska

 

MalgorzataOmilanowska2

MalgorzataOmilanowska3

MalgorzataOmilanowska4

 MalgorzataOmilanowska5

 MalgorzataOmilanowska6

 MalgorzataOmilanowska7

 MalgorzataOmilanowska8

 MalgorzataOmilanowska9

 MalgorzataOmilanowska10

 MalgorzataOmilanowska11

 MalgorzataOmilanowska12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jak to już wcześniej bywało z kompozycją sopockich cyklów, spiritus movens całości zarezerwował sobie miejsce na sam koniec. Tym razem owym duchem sprawczym była profesor Małgorzata Omilanowska - profesor historii sztuki, związana z Instytutem Historii Sztuki UG i Instytutem Sztuki PAN, wybitna znawczyni architektury XIX i XX wieku, przede wszystkim architektury inżynieryjnej, architektury handlowej, problemów kształcenia architektów, autorka wielu książek, m.in.: Budowanie na obcej ziemi, Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów czy Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej. Pani Profesor wygłosiła wykład zatytułowany „Architektura jako element identyfikacji”.

   Już na wstępie profesor Omilanowska postawiła śmiałą tezę, wedle której architektura ostatnich lat w Polsce stanowi nową jakość w architekturze światowej. Zanim jednak słuchacze poznali dowody potwierdzające ową tezę, mieli okazję prześledzić, jak wcześniej wyglądało poszukiwanie tożsamości narodowej w architekturze. Takie etapy, jak odbudowa kraju po drugiej wojnie światowej czy też architektura okresu wczesnej transformacji, były w wykładzie Pani Profesor niejako preludium do opowieści o zmianie, jaką przyniósł przełom XX i XXI wieku i wielkie inwestycje ze środków europejskich. Małgorzata Omilanowska wyróżniła szczególnie dwa miasta, w których realizacje architektoniczne przyjęły najbardziej spektakularną, a przy tym z wielu względów trafną formę – są to jej zdaniem Katowice i Gdańsk.