Wojciech Bałus

Wojciech Bałus

 

WojciechBalus2

WojciechBalus3

WojciechBalus4

 WojciechBalus5

 WojciechBalus6

 WojciechBalus7

 WojciechBalus8

 WojciechBalus9

 WojciechBalus10

 WojciechBalus11

 WojciechBalus12

 WojciechBalus13

 WojciechBalus14

 WojciechBalus15

 WojciechBalus16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   „Proporcje matematyczne i symbolika liczb w teorii architektury europejskiej” – tak brzmiał tytuł kolejnego wykładu z cyklu o architekturze. Wygłosił go profesor Wojciech Bałus z Instytutu Historii Sztuki UJ, autor licznych książek, takich jak Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, Malarstwo sakralne czy Efekt widzialności. O swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki. Podobnie jak poprzedni goście profesor Omilanowskiej, Wojciech Bałus również odwołał się w swoim wystąpieniu do Le Corbusiera, a konkretnie do jego Modulora – nowoczesnej realizacji odwiecznego problemu, jakim są proporcje matematyczne w architekturze. Pan Profesor przedstawił rozmaite, lecz niezmiennie fascynujące i pobudzające wyobraźnię koncepcje liczbowe w tej dziedzinie sztuki, począwszy od Witruwiusza i jego pojęcia symmetria, aż po współczesnych architektów. Autor Efektu widzialności przypomniał też o kosmicznym charakterze proporcji u Pitagorasa oraz o modułach w greckich porządkach architektonicznych. W jego wywodzie nie zabrakło też zasady złotego podziału, kategorii eurytmii oraz inspirujących przykładów z architektury nowożytnej, takich jak Leone Battista Alberti czy Gottfried Semper.